Л.Толстой ат. Қостанай облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасы
БАС
Ұлы Дала мұрасы: тарих, тұлға, тағылым

63.3(5Қаз)

Ұ 46

   Ұлы Дала мұрасы: тарих, тұлға, тағылым [Мәтін] : "Ұлы Дала" этнофестивалі аясында халықаралық ғылыми-практ. конф. мат. = мат. межд. науч.-практ. конф. в рамках фестиваля "Ұлы Дала" / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Павлодар мемлекеттік пед. ун-ті ; [отв. ред. А. Нухулы]. – Павлодар : ПГПУ, 2018. - 699 б.

 қазақ және орыс тілдерінде = на каз. и рус. яз.

                                

Жинаққа «Ұлы Дала» этнофестивалі аясында «Ұлы Дала мұрасы: тарих, тұлға, тағылым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары енді. Жинақтың негізгі бөлімдері Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармашылық мұрасына, Мұса Шорманұлының қоғамдық, мемлекеттік, ағартушылық және зерттеушілік рөліне, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Естай Беркімбайұлы және Сұлтанмахмұт Торайғырұлының мұрасына арналған.

Жинақ жоғарғы және орта мектеп оқытушыларына, магистрантгарға, докторанттарға, студенттерге және көпшілік оқырманға арналған.

В сборник вошли материалы Международной научно-практической конференции «Ұлы Дала мұрасы: тарих, тұлға, тағылым» в рамках этнофестиваля «Ұлы Дала». Основные разделы сборника посвящены творческому наследию Бухар жырау Калкаманулы, общественной, государственной, про­светительской и исследовательской деятельности Мусы Шорманова, насле­дию Машхур Жусупа Копеева, Естая Беркимбаева и Султанмахмута Торай- гырова.

Сборник предназначен для преподавателей высшей и средней школы, докторантов, магистрантов, студентов и широкого круга читателей.ӨзектіЖаңалықтарМемлекеттік рәміздерТолық мәтінді деректер базасыҚұжаттарды электронды жеткізуКітапты ұзартуБасылымдарЖаңа кітаптарҚорларКәсіпқойларғаВиртуалды көрмелер Жобалар, акцияларВиртуалды ақпараттық қызметЖедел сауалнамаСайт картасы