Л.Толстой ат. Қостанай облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасы
БАС

   2020 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі [Мәтін]. 47-шығ. / Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Л. Н. Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ ; Ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі ; [құраст: Б. М. Әлкебаева [және т. б.] ; шығ. жауапты Б. М. Әлкебаева ; ред. Д. Т. Дүйсебаева]. – Қостанай : [б. б.], 2019. – 156 б. : ил.

  2019 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғаларкүнтізбегі [Мәтін] : 46 шығ. / Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы, Ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі ; [құрастырушылар, компьютерлік терілім: Ә. Қ. Сәлібаева [және т. б.] ; шығарылымға жауапты: Б. М. Әлкебаева ; ред.: Д. Т. Дүйсебаева]. - Қостанай : [б. б.], 2018. - 124 б. : ил.

1. Күнтізбелер-анықтамалар 

I.Сәлібаева Ә. Қ., құраст. II.Әмірхамзина Г. Х., құраст. III.Ахметова Г. С., құраст. IV.Жұмабаева Д. А.,құраст. V.Олейникова А. И. VI.Өмірзақов Е.
VII.Шаяхметов Ш. VIII.Калугин А. И. IX.Вишниченко В. Г. X.Рыдченко В. В. XI.Жүніс М. Ж. XII.Мұқатов Н. XIII.Әбішев Д. XIV.Салғарин Қ. (жазушы)
XV.Баязид Ж. XVI.Қадамбаев Т. XVII.Қозыбаев С. (тарихшы) XVIII.Шипин О. XIX.Есмұратов С. XX.Ілияс Б. XXI.Майлин Б. (жазушы) XXII.Мацарин Н. Д. XXIII.Қостанай – – – Қазақ ақыны – Мемлекет қайраткері – Журналист – Мәдениет қайраткері – Филармония – Нұр Отан партиясы – Қала тарихы

    2018 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі [Мәтін]. 45-шығ. / [Л. Н. Толстой ат. Қостанай ОӘҒК, Ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі ; құраст., компьютерлік терілім: Ә. Қ. Сәлібаева [т. б.] ; шығ. жауапты Б. М. Әлкебаева ; ред. Д. Т. Дүйсебаева]. - Қостанай : [б. б.], 2017. - 154 б. : сурет.

      1.Күнтізбелер-анықтамалар

      I.Әлкебаева Б. М., шығ. жауапты II.Сәлібаева Ә. Қ., құраст. III.Дүйсебаева Д. Т., ред. IV.Төлегенова Р. М. V.Шақшақ Жәнібек (батыр) VI.Деріпсалдин Қ. VII.Бондаренко Ю. Я. VIII.Сағадиев К. Ә. IX.Боранбаев Ә. X.Уәлиев Х. Х. XI.Гершун В. И. XII.Төлеубай Е. Ж. XIII.Стародуб В. В. XIV.Қайырбеков Ғ. XV.Дөненбаева К. Б. XVI.Қостанай XVII.Яременко Н. А. XVIII.Ихтиляпов Ө. XIX.Мұхамеджанов О. Б. XX.Дәуенов М. XXI.Крепкин В. А. XXII.Жармағамбетов Қ. -- Жазушы - Қоғам қайраткері - Ғалым - Қостанай облыстық украин қауымы - Өнер қайраткері - Батыр - Алау (телекомпания) - Қостанай облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы - Астана күні - Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы - Қостанай ауылшаруашылық колледжі - Ұлттық валюта

ББК (Н) 92.5(5Қаз=4Қос)

2017 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі [Мәтін]: 44-шығ. / [Л. Н. Толстой ат. Қостанай ОӘҒК, Ақпараттық-библиографиялық бөлім ; құраст.: Ә. Қ. Сәлібаева, Д. А. Жұмабаева, Ә. Р. Тәжікенова ; ред. Б. М. Әлкебаева].- Қостанай, 2016.- 111 б.

  1.Күнтізбелер-анықтамалар

      I.Әлкебаева Б. М., ред. II.Сәлібаева Ә. Қ., құраст. III.Жұмабаева Д. А.., құраст. IV.Тәжікенова Ә. Р., құраст. V.Әлім Қ. VI.Заберезников С. А VII.Денисов А. С. VIII.Зәкіров Қ. З. IX.Байқадамов Б. X.Орманов Қ. Т. XI.Шорохова Н. Б. XII.Фахрутдинов Ш. А. XIII.Бердалинова Ғ. С. XIV.Семенова В. Г. XV.Жүсіпбеков Б. XVI.Тарасенко А. В. XVII.Ремезов В. П. XVIII.Әбдік Т. С. XIX. Рудный (қала) -- Жазушы - Қоғам қайраткері - Ғалым - Қостанай қаласының құрметті азаматы - Өнер қайраткері -  Мемлекеттік рәміздер - Музыкалық мектеп – Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері – Жемчужина Стомед медициналық холдингі

ББК (Н) 92.5(5Қаз=4Қос)

2016 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / Л. Н. Толстой ат. Қостанай ОӘҒК, Ақпараттық-библиографиялық бөлім ; шығ. жауапты: Д. Т. Дуйсебаева ; құраст. Ә. Қ. Сәлібаева [және т. б.]. - Қостанай, 2015. - 43-шығ. - 168 б.

2015 жылға берілген Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі : 42-шығ. / құраст.: А. Т. Нұрмағамбетова, Ә. Қ. Сәлібаева, Ә. Р. Тәжікенова ; ред.: Б. Б. Сейітова, Б. М. Әлкебаева ; шығарылымға жауапты. Г. Ғ. Қазина. - Қостанай, 2014. - 124 б.

2014 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Н. В. Балдичева [және басқ.]. – Қостанай: Б.б., 2013.-41 шығ. – 120 б.

2013 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Б. М. Әлкебаева [және басқ.]. – Қостанай: Б.б., 2012.-40 шығ. – 84 б. 

2012 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Б. М. Әлкебаева [және басқ.]. – Қостанай: Б.б., 2011.-39 шығ. – 115 б.

2011 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Б. М. Әлкебаева. – Қостанай: Б.б., 2010.-38 шығ. – 74 б. 

2010 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. С. С. Гришина, Р, И. Борисенко, Ж. С. Нам. – Қостанай: Б.б., 2009.-37 шығ. – 97 б.

2009 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Г. В. Шельманова, Р. И. Борисенко, Ж. С. Нам. – Қостанай: Б.б., 2008.-36 шығ. – 80 б.

2008 жылға арналған Қостанай облысының атаулы күндері және оқиғалар күнтізбегі / құраст. Г.В.Шельманова. – Қостанай: Б.б., 2007.-35 шығ. – 80 б.


ӨзектіЖаңалықтарМемлекеттік рәміздерТолық мәтінді деректер базасыҚұжаттарды электронды жеткізуКітапты ұзартуБасылымдарЖаңа кітаптарҚорларКәсіпқойларғаВиртуалды көрмелер Жобалар, акцияларВиртуалды ақпараттық қызметЖедел сауалнамаСайт картасы